Yazı Detayı
27 Haziran 2018 - Çarşamba 21:14 Bu yazı 92 kez okundu
 
ÖĞRETMENİM
Nazmi METİN
nazmi_metin@hotmail.com
 
 
Bir seçimin ard¹ndan söylenen sözler. Bu söylenen sözler
güzel bir an¹ olarak kalacak. Tabi,ki çirkin olarak da söylenen
sözler var onlarda "Kem söz sahibine aittir" olarak kalacak.
Vatandaº¹n sosyal medyada ki paylaºm¹º oldu»u sözleri 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet ©ttifak¹ aday¹ olan say¹n
Muharrem ©nce için " Her ºeyden önce emeklerin için teºekkür
ederiz ö»retmenim. Sen bize umut oldun, bu paha biçilemez 
bir ºey bizim için. Sana hala güveniyoruz, hala arkanday¹z, 
yan¹nday¹z, umar¹z birlikte baºaraca»¹z. Hepimizi kucaklayarak
81 milyonun baºkan¹ olacaks¹n. Her ºey daha yeni baºl¹yor."
-"Kazansan,da kaybetsen,de sen bu gençli»i 16 senedir olmad¹»¹
kadar mutlu , huzurlu ve umutlu hale getirdin. Tüm verdi»in 
mücadele için teºekkür ederiz."
-"Teºekkürler Muharrem ©nce 2. ayda olsa umudumuzu yeºerttin.
ªimdi git evinde huzurlu uyu. Bundan sonras¹n¹ mazot alamad¹»¹ 
için tarlas¹n¹ süremeyen çiftçi, ine»ine ithal saman yediren sütçü,
f¹nd¹»¹n¹ satamayan Karadenizli, atanamayan ö»retmen , 1000
lira maaº alan emekli , asgari ücretle çal¹ºan vatandaº, bu e»itim 
sisteminde çocu»unun gelece»i belirsiz olan aile, sendikas¹z 
taºeron iºçi, döviz borçlu özel sektör, markete ithal ucuz k¹yman¹n
gelmesini bekleyen yoksul , milyonlarca iºsiz, sözleºmeli ö»retmen,
ad¹ olmayan kad¹nlar, ölümüne çal¹ºan madenci, iºlerin kesat 
oldu»unu söyleyen esnaf, hastane banklar¹nda s¹ra bekleyen 
yeºil kartl¹, halk ekmek d¹º¹nda ekmek alamayan insanlar düºünsün.
Sen elinden geleni yapt¹n."
-"Sonuna kadar seninle,yiz. Umutlar¹n tükenmedi»ini bask¹n¹n 
ne derece rahats¹z etti»ini, insanca yaºaman¹n en güzel anlat¹l¹º¹,n¹,
gençli»e ¹º¹k açman¹n yolunu, zaferin üretmek çal¹ºmak oldu»unu,
k¹sacas¹ hayata yeni bir bak¹º açt¹»¹n için seninle,yiz. Sen umut dolu
bir insans¹n. Verdi»in umutla umuda yolculu»umuz baºlad¹. Yüre»i
güzel insan elbet bir gün TÜRK©YE'M seni anlayacak."
-"Son 50 gündür bizi esprileri ile gülümseten danslar¹ ile coºturan,
ºiirleri ile duyguland¹ran, hayat¹n sadece bir yar¹º¹ kazanmaktan 
veya kaybetmekten ibaret olmad¹»¹n¹, insan olman¹n çok daha 
yüce bir ºey oldu»unu hat¹rlatan Muharrem ©nceye sonsuz 
sevgilerimizi sunuyoruz."
-"Kaybetmedik, bir lider kazand¹k, yürü önümüzden vekilince hata
yapt¹»¹nda özür dilemeyi bilen, dürüst güvenilir, zeki esprili ,
donan¹ml¹, sevecen, yürekli, sanatsever, anlay¹ºl¹, kasmayan,
tepeden bakmayan, yüre»imizi titreten, her kesi kucaklamaya
haz¹r bir kahraman¹m¹z oldu. Bundan böyle seninle,yiz."
-"Sen; Yüzünden akan ifadeyle adaletsizli»i ve bask¹y¹ anlatt¹n. 
Elbet anlayacaklar seni bir gün. Senin  yüzün Türkiye'nin yüzü
anlataca»¹z bir gün gülüºlerini."
-"Yaºatt¹»¹n umut için, ilk kez tam olarak içimden gelerek oy vermemi
sa»lad¹»¹n için, bilgi, ve donan¹mla içimi doldurdu»un cesaretin için,
bu ülkeyi bir gün bilimsel ve ça»daº bak¹º aç¹s¹n¹n yönetebilece»ine 
bizi inand¹rd¹,»¹n için gelece»e hala olumlu bakabilmemizi sa»lad¹»¹n 
için teºekkürler Muharrem ©nce; Can¹n sa» olsun, en güzel ikinci 100
metresini,de sen koºtun. En uzun koºunun daha bitmedi»ini hat¹rlatt¹n."
-"Sevgili dostlar; Elli günlük k¹sa süreli bir seçim kampanyas¹ sonunda,
tüm maddi imkans¹zl¹klar içinde ve Adaletsiz bir rekabet ortam¹nda 
1983'ten bu yana ilk defa yüzde otuz eºi»ini aºmay¹ baºaran Muharrem
©nce takdir edilmeli ve siyasi arenada liderli»i tam manas¹yla hak ediyor
diye düºünüyorum."
- Güzel temenniler bunlar bu  demek oluyor,ki insanlar umutlar¹ndan
hiç bir ºey eksiltmemiº. Umut devam ediyor. Bekleyiº sürecek gibi. 
 
Etiketler: ÖĞRETMENİM, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ESASLI ÖĞRETMENLERDİ
HIRSLANDI GİTTİ
NOSTRADAMUS
LÜBNAN DİYE BİR ÜLKE
KÜÇÜK YONCALI MAHALLESİ KEŞKEK ŞENLİĞİ
ESASLI ÖĞRETMENLERDİ
ATEİST OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
SARAY BELEDİYESİ
SABİHA SERTEL
İRAN-IRAK SAVAŞI
MERHABA
DOĞRU DEĞİL Mİ ? AMA
HASAN FERİT ALNAR
KİRLENMİŞ DÜNYA
DRAMATİK
ALİ ŞERİATİ
CHP'SİNDEN TBMM'İNE SORU VE ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
TESKİ
UĞUR MUMCU
SARAY BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE BARIŞ FESTİVALİ
YAZ KIZIM-3
İHSAN ELİAÇIK
SOSYAL BELEDİYECİLİK
NE KADAR OKUYORUZ
SARAY CHP İLÇE BAŞKANLIĞI DANIŞMA TOPLANTISI
SARAY TERMAL PARK TEMEL ATMA TÖRENİ
CENGO
CAN YÜCEL
İRAN'IN NAMUSU TEMİZLENDİ
CHP VE SARAY
SÜPER VALİ
OH NE GÜZEL SURİYELİ
ECEVİT NE DEMİŞ
ÇOCUK YETİŞTİRMEK
ALİ GAFFAR OKKAN
HASAN SAKA (29 07 1960)
SAĞCI DEĞİLİM
ATATÜRK VE TÜRKİYE
FİDEL CASTRO (13 AĞUSTOS 1926)
CHP BASIN AÇIKLAMASI
"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"
BENCE DOĞRU SİZCE ?
UTANMAZLAR
BIKTIK ARTIK TREDAŞ
BU GÜN BEN KONUŞUYORUM
"FATSALI TERZİ FİKRİ"
EĞİTİM ŞART
AZİZ NESİN
ÇETİN ALTAN- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
"İŞİNİZ VARDI DA"
EBU AMMAR
BENDE SAÇMALAMAK İSTİYORUM
DÜNYAYI KİRLETENLER
CEVDET KUDRET
ARABESK YAŞAM
Kemal Sunal
YETER ARTIK - GİDİN
YAZ KIZIM (2)
AĞZI OLAN KONUŞUYOR
KAPATILAN PARTİLERİN AÇILMASI YASALAŞTI
"BİZİM ÖZGEN"
ÇOCUK İSTİSMARI
NEDEN GÖREMİYORUZ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28.07.1914)
SEÇİM BİTTİ
BÜYÜK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ÇORLU MİTİNGİ (MUHARREM İNCE)
YAZ KIZIM
DELİBAŞ MEHMET
GEREKSİZ HAKARETLER
TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BAŞBAKANI (TANSU ÇİLLER)
BEN SİZİN GİBİ DÜŞÜNMÜYORUM
MUHARREM İNCE
15 HAZİRAN 2017 (ADALET YÜRÜYÜŞÜ )
NEREDE KALMIŞTIK
SİYASETTE HİTABET
PANCH VİLLA (KÖYLÜ LİDER
NAZIM HİKMET
DÖRT SAÇMA KONU
AHMET ARİF
POPÜLİZM
KOLEKTİVİST
CEVAP VERİYORUM
GAZETE BAŞLIKLARINDAN
AHMET MARANKİ
KORKMADAN CHP,Lİ OLMAK İSTİYORUM
SAÇMALADILAR YİNE
MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ'DAYDI
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ'DAYDI
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF
SARAY'IN GELİŞMESİ VE İMAR PLANI
HEP KONUŞUYORLAR
NEDEN SOLCU OLDUM
MONİKA ERTL
SAİT FAİK ABASIYANIK
TAMAM MI ?
MUHARREM İNCE EDİRNEDEYDİ
BÜLENT ECEVİT (08.05.1972)
"ÜÇ FİDAN"
İKİ YÜZLÜLER
KAPİTALİZM
TÜRKÇÜLÜK
TEKİRDAĞ'DA 1 MAYIS
CEMAL SAFİ
YAŞASIN 1 MAYIS
TEŞEKKÜR BEKLEMEK
KİM KİME NE DEDİ
OSMANLIYI BEKLİYOR
57. ALAY
ABDURRAHMAN DİLİPAK
"23 NİSAN"
OKUMANIN YAŞI YOKTUR
SEÇİM GELDİ SAÇTI
MÜRÜVVET SİM
NE DEDİLER
CHP OHAL DEĞİL DEMOKRASİ DEDİ
ŞEHİTLER HAFTASI
HASAN IĞSIZ PAŞA VE SAFAALAN KÖYÜ
NE DEMELİ NE DEMEMELİ
EKMELEDDİN İHSANOĞLU
KEMAL TAHİR
AMERİKA VE 6. FİLO
DİPLOMASIZ PROFESÖRLER
KANDIRILMAK
KARA DAYI
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
FETHİ NACİ
ALPULLU ŞEKER FARİKASI (BASIN AÇIKLAMASI)
DOST OLMAK
ALPULLU ŞEKER FABRİKASI KAPATILMASIN
AŞIK VEYSEL (DOSTLAR BENİ HATIRLASIN)
MUHARREM İNCE
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ
HALDUN TANER
DERNEKLER
SOSYAL MEDYADAN İNCİLER
DÜRÜST İNSAN
Kırsal Alanda Turizmi Kalkındırma Pnojesi
YUSUF AKÇURA
GEZGİNLER
Günaydın Muhtar
KADİR ALBAYRAK
İnsan Ve Teknoloji
“ASFALT OSMAN“
Partilerde Üye Olmak
HUY EDİNİN
YAĞSIN YAĞMUR
Dünya Kadınlar Günü
Sosyal Medyadan
SABAHATTİN ALİ
Neyzen Tevfik
Çocuk İstismarı
Eleştirmek Ve Eleştirilmek
Siyasetçiler
Safaalan Mahallesinde Ki Okul Lojmanı
Bu Durumda
Atatürk'e Hakaretler
DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMAK
DELİ HALİD PAŞA
İNSAN NEDİR?
Kadir Mısıroğlu
"TÜRK"
Bahçede'ki Ağaç
Nezihe Muhiddin Kimdir?
Hikayeci Kişiler
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı
Termik Santrale Hayır
Abdi İpekçi
Cariye Ne Demek
Nihat Arif Asya
Trakyalı Olmak
Adalet Ve Demokrasi Haftası
Türkiye'deki Suriyeliler
Özdemir Asaf
Özgürlük
Doğayı Ve Çevreyi Korumak
Mahallene Sahip Çık
Uğur Mumcu
Belediyecilik
Gazeteciler Günü
İnsan mısınız ?
Medya Paylaşımları
Şımarıklık
Çarşamba Pazarı
Hırs Yapmak
NAZIM HİKMET RAN
"RIZA BABA’’
Sosyalistler
Dsp-Önder Aksakal
Çocuk Olmak
CHP TEKİRDAĞ İL KONGRESİ
AHMET NEJDET SEZER
Münir Özkul(Mahmut Hoca)
ÇOCUK İSTİSMARI
Cafer Tayyar Paşa
Zaman
Safaalan Mahallesi İçme Suyu Sorunu
Nasılsınız Biraz; Muğlak
MEHMET AKİF ERSOY
Safaalanda Köy Kahvesi
BÖLGEMİZİN TRAFİĞE AÇIK YOL SORUNLARI
SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ
İSMET İNÖNÜ
Yeni Yıl
Vatandaşın Siyaseti
Namık Kemal-21 Aralık 1840
Hulusi Kentmen
Ne Yapacağım Ben
Safaalan Mahallesi Bizim
Yalancılık
Neden Akıl Edemedik Ki
Kudüs
Sosyal Medya
İnsan Hakları Haftası
Safaalan’da Düğün Salonu
Ulusal Gazeteler
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Tekirdağ
Az Bulutlu
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
17° - 27°
Cuma
18° - 27°
Cumartesi
18° - 26°
Tekirdağ

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
05:21
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:21
Yatsı
20:41
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Kasımpaşa
12
0
0
0
4
4
2
Galatasaray
9
0
1
0
3
4
3
Medipol Başakşehir
9
0
1
0
3
4
4
Kayserispor
8
0
0
2
2
4
5
Atiker Konyaspor
8
0
0
2
2
4
6
Antalyaspor
7
0
1
1
2
4
7
Evkur Yeni Malatyaspor
7
0
1
1
2
4
8
Beşiktaş
7
0
1
1
2
4
9
Trabzonspor
7
0
1
1
2
4
10
Demir Grup Sivasspor
4
0
2
1
1
4
11
MKE Ankaragücü
4
0
2
1
1
4
12
Bursaspor
3
0
1
3
0
4
13
Fenerbahçe
3
0
3
0
1
4
14
Göztepe
3
0
3
0
1
4
15
Aytemiz Alanyaspor
3
0
3
0
1
4
16
Çaykur Rizespor
2
0
2
2
0
4
17
Akhisarspor
2
0
2
2
0
4
18
BŞB Erzurumspor
1
0
3
1
0
4
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı