Bugün - 24 Şubat 2018 Cumartesi
Tekirdağ 9°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Köşe Yazıları SARAY ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ ÇORLU KAPAKLI ULUSAL HABERLER SAĞLIK SPOR 
Haber Detayları

Milli Eğitim’den Meslek Lisesi Atağı

Milli Eğitim’den Meslek Lisesi Atağı

TEKİRDAĞ Haberi - 19 Kasım 2017 Pazar - 10:55
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
Milli Eğitim Bakanlığı sektör odaklı yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başlıyor. 
Ülkemizde birçok işletme sahibi, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı bulunduğunu ancak aradığı özellikte elemanı bulamadığını ifade ederken, bir kısım insanımız da çalışabileceği bir iş bulamamaktan şikâyetçi. 
Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerine kulak veren Milli Eğitim Bakanlığı, sektörle etkili işbirliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi. 
Uygulamaya konulan yeni modelin ayrıntıları; 
Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı: 
6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan çıraklık eğitimi zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. İş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atılmıştır. 
Mesleki eğitim merkezlerinde verilen çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınması ile hem okuyup hem de para kazanarak hayata erken atılmak isteyen gençlerimize ve ailelerine de yeni bir alternatif ortaöğretim imkânı sunulmuş oldu. 
Ustalık programlarının verileceği 4 yıllık süre zarfında isteyenler fark derslerini de vererek lise mezunu olabilecekler ve isterlerse üniversite sınavlarına girerek yükseköğretime devam edebilecekler. 
Ustalık programlarına devam eden öğrencilerimiz için pansiyon imkânı sağlanmıştır. 
İşletmeler, ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücünü yetiştirmek amacıyla kendi bünyelerinde ustalık programları açabilecektir. Bu işletmelere talep etmeleri halinde Bakanlığımızca program ve öğretmen desteği sağlanacaktır. 
 
ÖĞRENCİLERE BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ İÇİN KAPILARINI AÇAN İŞLETMELERE DEVLET DESTEĞİ SAĞLANDI
Öğrencilerin işletmelerde gerçek iş ortamında yaptıkları beceri eğitimleri ve stajlar nitelikli bir mesleki eğitim için büyük bir önem arz etmekte. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 380 TL’nin 2/3’ü olan 253 TL’sinin işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı. Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açıldı. 
Uygulamanın başladığı Şubat 2017’den bu zamana kadar işverenlere toplam 239.4 Milyon TL devlet katkısı sağlanmış oldu. 
 ÖN LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİŞTE İLAVE PUAN UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi. Yapılan bu değişiklikle meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önü açıldı. 
Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı: 
Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı. 
MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ TAMAMINA TEKNİSYEN UNVANI VERİLDİ
Bu güne kadar yalnızca 3795 sayılı Kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim okul türlerinden mezunlara teknisyen unvanı verilmekte iken 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı. 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI YENİLENDİ 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendi. 
Programlarla birlikte haftalık ders çizelgeleri de yenilenerek kademeli olarak uygulamaya konuldu. 
Meslek öğrenen gençlerimizin ahilik kültürümüzün değerleri ile yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmesi, ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması, meslek ahlakının meslek hayatındaki önemi ile millî ve manevi değerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının 9. sınıfında uygulanan Mesleki Gelişim dersine Meslek Ahlakı ve Ahilik modülü eklendi. Hazırlanan modülde “Vatan sevgisi” değerinin içinde 15 Temmuz kalkışması, şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize ayrıca yer verildi. 
TEMATİK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM UYGULAMASI BAŞLATILDI
Toplumdaki mesleki ve teknik eğitim algısına olumlu katkı sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sektörle iş birliği içinde yetiştirmek, sektörle iş birliği açısından örnek okul modeli oluşturmak, sektörün mesleki ve teknik eğitime olan ilgisini ve desteğini artırmak, başarılı öğrencilerin yükseköğretim görerek alanında uzmanlaşmasına temel oluşturmak amacıyla Ülkemizde belirli bir sektörün öne çıktığı ve yoğunlaştığı merkezlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere “bir meslek alanında” eğitim verilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri açılmıştır. 
TÜM İL VE İLÇELERDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL YÖNETİM KURULLARI (MTOYK) OLUŞTURULDU
Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek, sektörün ve ilgili tüm paydaşların yerel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkılarını sağlamak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde yerel kuruluşların desteğini almak, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde hizmetiçi eğitim imkanlarını artırmak amacıyla okul müdürlerinin, il/ilçe milli eğitim temsilcilerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, üniversite, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer aldığı Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” oluşturuldu.  
 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARININ PERFORMANSLARI İZLENEREK HER OKULA KARNE VERİLECEK
2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezleri dâhil tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının performansları izlenerek değerlendirilecek ve karne verilecek. 
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları; 
Eğitim-öğretim ortamları, 
Öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu, 
Rehberlik çalışmaları, 
Proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, 
Sosyal etkinlik çalışmaları, 
Okul sağlığı çalışmaları, 
Yönetim, 
 şeklinde 7 tema ve bu temalara ait toplam 70 gösterge/kriter çerçevesinde yıllık bazda performans izleme ve değerlendirmesine tabi tutulacak. 
Performans izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre başarılı okullara ödül verilecek. 
Sektörle işbirliği çalışmaları artarak devam ediyor: 
Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, bireylerin istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum/kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konuldu. 
KOSGEB ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde meslek lisesinden mezun olan öğrencilere yeni girişimci desteğine başvurma hakkı verildi. Bu kapsamda meslek lisesi mezunlarına 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de faizsiz kredi desteği sağlanmış oldu. 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Eğitim Vakfı ve Bakanlık arasında imzalanan protokol ile 9. Sınıf öğrencilerine aylık 100 TL, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine ise aylık 200 TL burs verilmesi sağlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 2.042 öğrenciye toplam 3,5 milyon TL burs verildi. Yeni eğitim yılında yaklaşık 5 bin öğrenciye daha burs verilmesi öngörülüyor. 
Okul-sektör işbirliğini güçlendirmek ve işletmelerin bulundukları yerlerde faaliyet gösteren okullara sahip çıkmalarını ve işbirliği yapmalarını özendirmek amacıyla tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının en az bir sektör kuruluşu ile protokol yapmaları esasına dayalı Okul Hamiliği Projesi başlatıldı. Proje kapsamında önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okul-sektör işbirliği çalışmalarına hız verilecek. 
EĞİTİM-SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTILARI DEVAM EDECEK
Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapılıyor. 
İstişare toplantılarına o ilin sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri, okul ve il/ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, öğretmenler, sendikalar, STK’lar ve diğer paydaş kurum temsilcileri katılıyor. 
Bu güne kadar 34 ilde yapılan toplantılara toplam 6.350 kişiyle görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Toplantılar bu öğretim yılında da farklı illerde planlı bir şekilde yapılmaya devam edilecek. 
Organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel meslek liselerine sağlanan devlet teşviki uygulaması genişletildi: 
İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor. 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonucunda OSB’lerde açılan özel meslek liselerine sağlanan teşvik uygulamasından elde edilen iyi sonuçların yaygınlaştırılması amacıyla OSB dışındaki özel meslek liseleri de kapsama alınarak toplam 27 meslek alanında teşvik verilmeye başlandı. 
Mevcut durumda 59 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi teşvikten faydalanmakta olup bu okullarda 30.579 öğrenci eğitim görmektedir. 
ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARI TAKİPTE
Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin devamsızlıklarının azaltılması amacıyla alınacak tedbirler geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Bakanlıkça valiliklere duyuruldu. 
Buna göre il/ilçe milli eğitim ve okul/kurum müdürlüklerince öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek; farkındalık çalışmaları, okul devamsızlıkları önleme ekibi kurulması, devamsızlığı bulunmayanların ödüllendirilmesi, çalışmak zorunda olan öğrencilere maddi destek sağlanması,  devamsızlık yapmaya meyilli öğrencilerin tespit edilerek sosyal, sportif faaliyetlere katılımının teşviki vb. bir çok faaliyet gerçekleştirilecek. 
İl/ilçe milli eğitim ve okul/kurum müdürlüklerince devamsızlıkların önlenmesi amacıyla alınan tedbirler Bakanlıkça 1. ve 2. dönem itibariyle izlenecek. Bu amaçla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında okul/kurum uygulaması üzerinde (mtegm.meb.gov.tr/devamtakip) bir izleme formu geliştirilerek il milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açıldı. 
MESLEK LİSELERİ PROJE ÇALIŞMALARINDA ZİRVEDE
2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarca Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 projenin 475’i (%87) meslek liseleri tarafından hazırlandı.  
Bu projeler kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına toplamda 16,3 Milyon Avro hibe desteği sağlanacak, 
Söz konusu projeler ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası değişim programlarına katılacak, okullara teknoloji transferi sağlanacak, eğitim ve öğretim materyalleri geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenler yurt dışında işbaşı eğitimi alacaklar. 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM ATAĞI BAŞLATILDI
Mesleki ve teknik eğitimde yapılan son değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık oluşturulması için Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitim alanında tanıtım kampanyaları düzenlendi.  
Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimin önemi ve gençlere sunduğu fırsatlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kamu spotları ve tanıtım filmleri hazırlanarak ulusal ve yerel basında yayımlandı. Aynı şekilde afişler ve el broşürleri hazırlanarak tüm valiliklere gönderildi. 
Tanıtım çalışmaları bu eğitim ve öğretim yılında da artarak devam edecektir.  
Sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlar açılıyor. 
Ülkemizim havacılık alanında kaydettiği gelişme ve büyümeye paralel olarak havacılık sektöründe önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere Sivil Havacılık alanı Yer Hizmetleri meslek dalı öğretim programı hazırlanarak Ankara, İstanbul ve Rize illerinde bulunan 8 mesleki ve teknik ortaöğretim okulu bünyesinde Sivil Havacılık alanı Yer Hizmetleri dalında eğitim verilmeye başlandı. 
 
Anahtar Kelimeler:Milli, Eğitim’den, Meslek, Lisesi, Atağı,
Kaynak / EditörOkunma Sayısı: 451
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer TEKİRDAĞ Haberleri
“Açık Kapı Projesi”
TREDAŞ ile Assis TT çözüm ortaklığına devam ediyor
‘Tekirdağ’da Arazi toplulaştırma projesi’

‘Tekirdağ’da Arazi toplulaştırma projesi’
Üreticilere Eğitim Verildi
Yüksel Start Verdi
Başbakan Yıldırım Tekirdağ’da Konuştu
“Açık Kapı Projesi“
Diğer Başlıklar

SARAY PLANLI KESİNTİ
Albayrak, “Tarım’da Örnek Olacağız”
Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
Müftü Eroğlu’ndan Ziyaret
Miniklerden Örnek Davranış
ÖSAL’DA Öğrenci ve Velilere Seminer
Eroğlu, Muhtarı Ziyaret Etti
Yüksek Kuruldan Müftüye Ziyaret
KGYS Sistemi Yakında Devreye Girecek
Şehitlerimiz için Mevlit Okundu
Resmi İlan

Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Nazmi METİN
Safaalan Mahallesinde Ki Okul Lojmanı
Safaalan Mahallesine sekiz derslik bir ilköğr...
Naci AKAY
Soyağacı Harikası!
   “e-devlet” şifrenizle int...
Tekin Sönmez
“Aman Allah Bozmasın Yarabbim!”
Bu dua, bir temenni duasıdır... İnsanoğlu, bazen k...
Mehmet Demirbaş
SENİ DUYMAK
SENİ DUYMAK . Sensizliğin sesi Kulaklarımı sağ...
Mustafa Aydın
İYİ Kİ NAZMİ ÇOBAN VAR!
‘Uluslararası’ ‘en güzel&rs...
Sevilay İLTER
ACILARIM BENDEN BÜYÜKTÜ
Çocukluğum , hep aynı yıldızlar altında ge&...
Hasan Hüseyin YALVAÇ
MERAKSIZ
‘Meraklı Melahat’ diye sık kullandığım...
Cevdet Aktaş
SARAY BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ, “DEMOKRASİDEN MAFYOKRASİYE GEÇİŞİ”
         ...
Hava Durumu ( Tekirdağ )
Bugün
5°°C - 9°°C
Pazar
3°°C - 8°°C
Pazartesi
2°°C - 9°°C
Salı
3°°C - 11°°C
Namaz Vakitleri ( Tekirdağ )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1907:4513:3016:3019:0320:22

24 Şubat 2018 Cumartesi
Röportajlar
Yüksel; “İş Bilmezliğin Örneği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi”
Cüneyt Yüksel ve Özkan Yaman’ın cevapları şu şekilde; Saray’a ziyaretinizin sebebi nedir? Bugün ilçemizde teşkilatlarım...
»
»
»
Tarihte Bugün
1369 - İbn-i Battuta'nın vefatı.
1918 - Trabzon ve Yomra'nın kurtuluşu.
Kim Kimdir
Günün Sözü
Sirkenin balı bozması gibi kötü huy da amelleri bozar. Güneşin karı erittiği gibi güzel ahlak da günahları öyle eritir.
(Hz.Muhammed)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(126 Online) 0,94ms